باسمه تعالی

جلسه شورای دبیران در روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵ به مناسبت عید نوروز

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, شورای دبیران
ملکی الموتی

باسمه تعالی

ادامه مطلب

دسته بندی : اردو ها, تصاویر
ملکی الموتی

باسمه تعالی

اردوی پایه هشتم در روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۹۵ در دهکده آبی پارس برگزار گردید.

ادامه مطلب

دسته بندی : اردو ها, تصاویر
ملکی الموتی

باسمه تعالی

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مراسمات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

مسابقات والیبال منطقه

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

سلام تیم والیبال دبیرستان حکمت با لباس جدید

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

بازی تیم ملی دبیرستان حکت در مقابل تیم دبیرستان اسلام

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی