باسمه تعالی

امروز سوم مهر ۹۵ مراسم بازگشایی مدارس:

photo_2016-09-24_20-28-03

photo_2016-09-24_20-28-07

photo_2016-09-24_20-28-15

photo_2016-09-24_20-28-17

photo_2016-09-24_20-28-18

photo_2016-09-24_20-28-20

photo_2016-09-24_20-28-23

photo_2016-09-24_20-28-25

photo_2016-09-24_20-28-26

photo_2016-09-24_20-28-28

photo_2016-09-24_20-28-30

photo_2016-09-24_20-28-33

photo_2016-09-24_20-28-44

photo_2016-09-24_20-28-46

photo_2016-09-24_20-28-49

photo_2016-09-24_20-28-53

photo_2016-09-24_20-28-55

photo_2016-09-24_20-29-00

photo_2016-09-24_20-29-02

photo_2016-09-24_20-29-06

photo_2016-09-24_20-29-07

photo_2016-09-24_20-29-09

photo_2016-09-24_20-29-12

photo_2016-09-24_20-29-15

photo_2016-09-24_20-29-19

photo_2016-09-24_20-29-21

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =