فینال مسابقات جام ۱۳ آبان

باسمه تعالی

بازی فینال مسابقات جام ۱۳ آبان دبیرستان حکمت در روز سه شنبه ۲ / ۹ / ۹۵ در سالن شهید فهمیده اردوگاه شهید باهنر برگزار گردید.

photo_2016-11-22_15-22-40

photo_2016-11-22_15-22-42

photo_2016-11-22_15-22-44

photo_2016-11-22_15-22-45

photo_2016-11-22_15-22-51

photo_2016-11-22_15-22-53

photo_2016-11-22_15-22-56

photo_2016-11-22_15-23-00

photo_2016-11-22_15-23-04

photo_2016-11-22_15-23-06

photo_2016-11-22_15-23-08

photo_2016-11-22_15-23-16

photo_2016-11-23_11-05-14  photo_2016-11-23_11-05-10

photo_2016-11-23_11-05-01

photo_2016-11-23_11-04-17

photo_2016-11-22_15-23-26

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × چهار =