مسابقات جام ۱۳ آبان روز سه شنبه

به نام خدا

مسابقات جام ۱۳ آبان در روز سه شنبه نیز مانند روزهای گذشته به همت جناب آقای هوشیار معاونت پرورشی و آقای علیرضا آقا بیک مربی افتخاری مدرسه پیگیری شد. شما را به دیدن تصاویر این مسابقات دعوت می نماییم

SDC13227

SDC13228

SDC13229

SDC13230

SDC13231

SDC13232

SDC13233

SDC13234

SDC13235

SDC13236

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − 4 =