اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان حکمت

Posted on Leave a commentPosted in اخبار مدرسه, تصاویر, شورای دانش آموزی

 نتایج : جلسه شورای دانش آموزان. نفر اول محمد توحیدیان ۱۴۴ رای نفر دوم علیرضا اسدالهی ۱۴۲ رای نفر سوم مهراد جورابچی ۹۸ رای نفر چهارم پارسا نخستین ۹۰ رای و نفرپنجم نوید فیروزمنش ۸۵ رای ۰۰