اردوی قم و جمکران

باسمه تعالی

اردوی قم و جمکران که با همکاری بسیج منطقه جناب آقای ندیمی در روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵برگزار گردید.

[…]

شرکت تیم دبیرستان در برنامه زنگ تفریح رادیو تهران

باسمه تعالی

در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت یک بار دیگر دانش آموزان دبیرستان حکمت در استدیوی رادیو تهران حاضر شدند و در مسابقه ی زنگ تفریح شرکت کردند.

radio (1) […]