اولین زیارت عاشورای سال ۱۳۹۶

باسمه تعالی

اولین زیارت عاشورای سال ۱۳۹۶ با حضور همکاران و دانش آموزان دبیرستان حکمت تشکیل شد و بخشی از مراسم نیز به بزرگداشت وفات برادر همکار گرامی جناب آقای نجارزاده  اختصاص یافت و همکاران و دانش آموزان این مصیبت پیش آمده را به آقای نجارزاده تسلیت گفتند و برای شادی روح آن مرحوم فاتحه قرائت کردند.

[…]