باسمه تعالی

برگزاری مسابقات جام ۲۲ بهمن در حیاط دبیرستان حکمت

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

شرکت تیم والیبال دبیرستان حکمت در مسابقات والیبال منطقه ۱ تهران

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

تیم دبیرستان حکمت در مسابقات شطرنج منطقه یک تهران

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

تیم فوتبال دبیرستان حکمت منطقه ۱ تهران

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

اردوی قم و جمکران که با همکاری بسیج منطقه جناب آقای ندیمی در روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵برگزار گردید.

ادامه مطلب

باسمه تعالی

ساختن آدم برفی توسط دانش آموزان دبیرستان حکمت در روز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, جشن ها
ملکی الموتی

باسمه تعالی

برگزاری کلاس ضمن خدمت کمک های اولیه و فوریت های پزشکی با میزبانی دبیرستان حکمت منطقه ۱ تهران  به مدیریت آقای تورج حسنی در تاریخ های ۲۴ و ۲۶ بهمن ماه در دبیرستان حکمت

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, شورای دبیران
ملکی الموتی