باسمه تعالی

مسابقات والیبال منطقه

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

سلام تیم والیبال دبیرستان حکمت با لباس جدید

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

بازی تیم ملی دبیرستان حکت در مقابل تیم دبیرستان اسلام

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

برگزاری مسابقات جام ۲۲ بهمن در حیاط دبیرستان حکمت

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

شرکت تیم والیبال دبیرستان حکمت در مسابقات والیبال منطقه ۱ تهران

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

تیم دبیرستان حکمت در مسابقات شطرنج منطقه یک تهران

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

تیم فوتبال دبیرستان حکمت منطقه ۱ تهران

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی