انتخابات شهردار مدرسه

به نام خدا

انتخابات شهردار مدرسه با همکاری آموزش و پرورش و شهرداریها انجام می شود که در این دوره شهرداری ناحیه ۴ منطقه ۱ تهران و با همت و پشتکار ستودنی سرکار خانم بیرک آبادی بالاخره انتخابات شهردار مدرسه در دبیرستان حکمت ( لاجوردی ) پس از طی یک دوره تبلیغات طاقت فرسا بین رقبای سر سخت و سخت کوش برگزار گردید و دانش آموز سید دانیال سجادیان پیروز این دوره از انتخابات شد و به عنوان شهردار مدرسه به شهرداری معرفی گردید تا رابط بین دبیرستان و شهرداری باشد . برای این عزیز آرزوی موفقیت داریم

IMG_0047 […]