مراسم زیارت عاشورا ۹۶/۸/۳

Posted on Leave a commentPosted in تصاویر, زیارت عاشورا, مراسمات

    پذیرایی از دانش آموزان پس از مراسم  با تشکر از بانی محترم این مراسم اولیاء دانش آموزان ارشیا وآریان کوره چیان ضمناً از اولیاء محترم دانش آموزان علیرضا نظری که بانی پذیرایی مراسم عزاداری بودند وهمچنین اولیاء محترم دانش آموزان اشکان پروین- شروین قاسمی-امیرحسین بیان که بانیان مراسم زیارت عاشورا ی هفته های […]