باسمه تعالی

مراسم اهدای جوایز جام هفته معلم دبیرستان حکمت با حضور جناب آقای دهقانپور

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

برگزاری مسابقات جام هفته ی معلم

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

مسابقات والیبال منطقه

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

سلام تیم والیبال دبیرستان حکمت با لباس جدید

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

بازی تیم ملی دبیرستان حکت در مقابل تیم دبیرستان اسلام

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

برگزاری مسابقات جام ۲۲ بهمن در حیاط دبیرستان حکمت

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

شرکت تیم والیبال دبیرستان حکمت در مسابقات والیبال منطقه ۱ تهران

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی