باسمه تعالی

مراسم اهدای جوایز دانش آموزانی که در درس آمادگی دفاعی در سطح منطقه موفق به کسب امتیاز شده بودند در روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۹۶ برگزار گردید:

ادامه مطلب

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات درس تفکر و سبک زندگی نوبت دوم (خرداد ۹۶) همراه با پاسخنامه به صورت word و PDF

تفکر و سبک زندگی هفتم

تفکر و سبک زندگی هشتم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

دانلود سوال و پاسخنامه آزمون نوبت دوم (خرداد ۹۶) درس مطالعات اجتماعی در قالب word و PDF

مطالعات اجتماعی هفتم

مطالعات اجتماعی هشتم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوال امتحان زبان نوبت دوم ۹۶ همراه با پاسخنامه در قالب PDF

زبان هفتم با پاسخنامه

زبان هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

دانلود سوالات آزمون نوبت دوم ریاضی خرداد ۹۶ در قالب word و PDF همراه با پاسخنامه:

ریاضی هفتم با پاسخنامه

ریاضی هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت دوم (خرداد ۹۶) درس عربی پایه های هفتم و هشتم در دو قالب word و PDF همراه با پاسخنامه:

عربی هفتم با پاسخنامه

عربی هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت دوم (خرداد ۹۶) درس قرائت قرآن پایه های هفتم و هشتم:

قرآن هفتم با پاسخنامه

قرآن هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی