باسمه تعالی

سوالات پایه های هفتم و هشتم و نهم نوبت اول همراه با پاسخنامه در قالب word و pdf

مطالعات اجتماعی پایه هفتم

مطالعات اجتماعی پایه هشتم

مطالعات اجتماعی پایه نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوال و پاسخنامه امتحان درس آمادگی دفاعی پایه ی نهم :

آمادگی دفاعی نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه عربی نوبت اول دی ماه ۹۵ در دو قالب word و pdf برای هر سه پایه:

عربی هفتم نوبت اول

عربی هشتم نوبت اول

عربی نهم نوبت اول

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه آزمون قرآن دی ماه ۹۵ همراه با پاسخنامه در دو قالب word و pdf

آزمون قرآن هفتم

آزمون قرآن هشتم

آزمون قرآن نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه آزمون ریاضی نوبت اول دی ماه ۹۵ همراه با پاسخنامه

 

ریاضی هفتم

پاسخنامه ریاضی هفتم

ریاضی هشتم

پاسخنامه ریاضی هشتم

سوال ریاضی نهم

پاسخنامه ریاضی نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه ی امتحان زبان انگلیسی نوبت اول دی ماه ۱۳۹۵

زبان نهم

پاسخنامه زبان نهم

زبان هشتم

پاسخنامه زبان هشتم

زبان هفتم

پاسخنامه زبان هفتم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی / دی ماه ۱۳۹۵

تفکر و سبک زندگی هفتم با پاسخنامه

تفکر و سبک زندگی هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی