باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه ی آزمون نوبت اول درس پیام های آسمانی در قالب word و pdf برای هر سه پایه

پیامهای آسمانی هفتم با پاسخنامه

پیامهای آسمانی هشتم با پاسخنامه

پیامهای آسمانی نهم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

آزمون نوبت اول مهارتهای نوشتاری دی ماه ۹۵ برای هر سه پایه

مهارتهای نوشتاری هفتم

مهارتهای نوشتاری هشتم

مهارتهای نوشتاری نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه ی آزمون نوبت اول علوم تجربی هر سه پایه در قالب pdf

علوم تجربی هفتم

علوم تجربی هشتم

علوم تجربی نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

آخرین آزمون نوبت اول درس پیامهای آسمانی بود که سوالات و پاسخنامه آن در این مطلب قرار داده شده است.

تفکر و سبک زندگی هفتم

تفکر و سبک زندگی هشتم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

آزمون در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۳ / ۱۰ / ۹۴ به عنوان آخرین آزمون نوبت اول برگزار گردید.

سوال و پاسخنامه از لینک زیر قابل دریافت هستند.

آمادگی دفاعی نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه آزمون عربی در قالب word و PDF

عربی هفتم با پاسخنامه

عربی هشتم با پاسخنامه

عربی نهم با پاسخنامه

 

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه آزمون درس قرآن در دو قالب word و PDF همراه با پاسخنامه برای هرسه پایه آماده ی دانلود است.

قرآن هفتم با پاسخنامه

قرآن هشتم با پاسخنامه

قرآن نهم با پاسخنامه

ملکی الموتی