باسمه تعالی

سوال و پاسخنامه ی آخرین آزمون کتبی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ که درس تفکر و سبک زندگی بود در دو قالب word و PDF برای پایه های هفتم و هشتم همراه با پاسخنامه قابل دانلود می باشد.

تفکر و سبک زندگی هفتم

تفکر و سبک زندگی هشتم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوال و پاسخنامه ی آزمون درس زبان انگلیسی خرداد ۹۵ برای پایه های هفتم و هشتم در قالب PDF آماده ی دانلود می باشد.

پاسخنامه زبان هفتم

پاسخنامه زبان هشتم

زبان هفتم

زبان هشتم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه ی پایه های هفتم و هشتم در قالب word و PDF آماده ی دریافت می باشد.

مطالعات اجتماعی هفتم با پاسخنامه

مطالعات اجتماعی هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

متن املای تقریری نوبت دوم (خرداد ۹۵) برای پایه های هفتم و هشتم در قالب PDF آماده ی دانلود می باشد:

املای هفتم

املای هشتم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت دوم (خرداد ۹۵) مهارت های نوشتاری پایه های هفتم و هشتم:

مهارت های نوشتاری هفتم

مهارت های نوشتاری هشتم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه های آزمون نوبت دوم علوم تجربی پایه های هفتم و هشتم از طریق لینکهای زیر قابل دریافت است.

علوم تجربی هفتم با پاسخنامه

علوم تجربی هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه ی آزمون درس قرآن پایه های هفتم و هشتم همراه با پاسخنامه به صورت word و PDF آماده ی دانلود می باشد.

سوال و پاسخنامه ی قرآن هفتم

سوال و پاسخنامه ی قرآن هشتم

ملکی الموتی