سوال و پاسخنامه تفکر و سبک زندگی نوبت دوم ۹۵

باسمه تعالی سوال و پاسخنامه ی آخرین آزمون کتبی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ که درس تفکر و سبک زندگی بود در دو قالب word و PDF برای پایه های هفتم و هشتم همراه با پاسخنامه قابل دانلود می باشد. تفکر و سبک زندگی هفتم تفکر و سبک زندگی هشتم ۲۲۱۵

سوال و پاسخنامه ی آزمون انگلیسی نوبت دوم

باسمه تعالی سوال و پاسخنامه ی آزمون درس زبان انگلیسی خرداد ۹۵ برای پایه های هفتم و هشتم در قالب PDF آماده ی دانلود می باشد. پاسخنامه زبان هفتم پاسخنامه زبان هشتم زبان هفتم زبان هشتم ۱۰۴

مطالعات اجتماعی نوبت دوم سال ۹۵ با پاسخنامه

باسمه تعالی سوالات و پاسخنامه ی پایه های هفتم و هشتم در قالب word و PDF آماده ی دریافت می باشد. مطالعات اجتماعی هفتم با پاسخنامه مطالعات اجتماعی هشتم با پاسخنامه ۱۳۳