باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی / دی ماه ۱۳۹۵

تفکر و سبک زندگی هفتم با پاسخنامه

تفکر و سبک زندگی هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه ی آزمون نوبت اول درس پیام های آسمانی در قالب word و pdf برای هر سه پایه

پیامهای آسمانی هفتم با پاسخنامه

پیامهای آسمانی هشتم با پاسخنامه

پیامهای آسمانی نهم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

آزمون نوبت اول مهارتهای نوشتاری دی ماه ۹۵ برای هر سه پایه

مهارتهای نوشتاری هفتم

مهارتهای نوشتاری هشتم

مهارتهای نوشتاری نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه ی آزمون نوبت اول علوم تجربی هر سه پایه در قالب pdf

علوم تجربی هفتم

علوم تجربی هشتم

علوم تجربی نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوال و پاسخنامه ی آخرین آزمون کتبی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ که درس تفکر و سبک زندگی بود در دو قالب word و PDF برای پایه های هفتم و هشتم همراه با پاسخنامه قابل دانلود می باشد.

تفکر و سبک زندگی هفتم

تفکر و سبک زندگی هشتم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوال و پاسخنامه ی آزمون درس زبان انگلیسی خرداد ۹۵ برای پایه های هفتم و هشتم در قالب PDF آماده ی دانلود می باشد.

پاسخنامه زبان هفتم

پاسخنامه زبان هشتم

زبان هفتم

زبان هشتم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه ی پایه های هفتم و هشتم در قالب word و PDF آماده ی دریافت می باشد.

مطالعات اجتماعی هفتم با پاسخنامه

مطالعات اجتماعی هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی