باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت دوم (خرداد ۹۶) درس علوم تجربی پایه های هفتم و هشتم:

علوم هفتم با پاسخنامه

علوم هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت دوم (خرداد ۹۶) درس پیام های آسمانی پایه های هفتم و هشتم:

پیام های آسمانی هفتم (word-PDF)

پیام های آسمانی هشتم (PDF)

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات پایه های هفتم و هشتم و نهم نوبت اول همراه با پاسخنامه در قالب word و pdf

مطالعات اجتماعی پایه هفتم

مطالعات اجتماعی پایه هشتم

مطالعات اجتماعی پایه نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوال و پاسخنامه امتحان درس آمادگی دفاعی پایه ی نهم :

آمادگی دفاعی نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه عربی نوبت اول دی ماه ۹۵ در دو قالب word و pdf برای هر سه پایه:

عربی هفتم نوبت اول

عربی هشتم نوبت اول

عربی نهم نوبت اول

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه آزمون قرآن دی ماه ۹۵ همراه با پاسخنامه در دو قالب word و pdf

آزمون قرآن هفتم

آزمون قرآن هشتم

آزمون قرآن نهم

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات و پاسخنامه آزمون ریاضی نوبت اول دی ماه ۹۵ همراه با پاسخنامه

 

ریاضی هفتم

پاسخنامه ریاضی هفتم

ریاضی هشتم

پاسخنامه ریاضی هشتم

سوال ریاضی نهم

پاسخنامه ریاضی نهم

ملکی الموتی