باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت دوم (خرداد ۹۶) درس عربی پایه های هفتم و هشتم در دو قالب word و PDF همراه با پاسخنامه:

عربی هفتم با پاسخنامه

عربی هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت دوم (خرداد ۹۶) درس قرائت قرآن پایه های هفتم و هشتم:

قرآن هفتم با پاسخنامه

قرآن هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت دوم (خرداد ۹۶) درس علوم تجربی پایه های هفتم و هشتم:

علوم هفتم با پاسخنامه

علوم هشتم با پاسخنامه

ملکی الموتی

باسمه تعالی

سوالات آزمون نوبت دوم (خرداد ۹۶) درس پیام های آسمانی پایه های هفتم و هشتم:

پیام های آسمانی هفتم (word-PDF)

پیام های آسمانی هشتم (PDF)

ملکی الموتی

باسمه تعالی

مراسم اهدای جوایز جام هفته معلم دبیرستان حکمت با حضور جناب آقای دهقانپور

ادامه مطلب

دسته بندی : تصاویر, مسابقات
ملکی الموتی

باسمه تعالی

آخرین جلسه شورای دبیران در سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵

ادامه مطلب

ملکی الموتی

باسمه تعالی

برنامه امتحانات نوبت دوم دبیرستان حکمت (لاجوردی) دوره اول

پایه های هفتم و هشتم

پایه نهم

دسته بندی : اخبار مدرسه
ملکی الموتی