اردوی قم و جمکران

باسمه تعالی

اردوی قم و جمکران که با همکاری بسیج منطقه جناب آقای ندیمی در روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵برگزار گردید.

[…]

مراسم زیارت عاشورا و عزاداری اربعین

باسمه تعالی

مراسم زیارت پر فیض عاشورا و عزاداری اربعین شهدای کربلا در روز چهار شنبه ۱۹ / ۹ / ۹۳ با حضور جناب آقای گودرزی و جناب آقای احمدی در سالن دبیرستان حکمت برگزار گردید.

در این مراسم مداح نوجوانی از دبستان فرزانه و مدیریت محترمه این دبستان سرکار خانم احمدی نیز حضور داشتند که جا دارد از زحمات ایشان قدر دانی گردد و امیدواریم که ثوابی از این مجلس نصیب درگذشتگان این خانواده محترم گردد.

IMG_0599 […]