جلسات شورای دانش آموزی به منظور ارتقاء کیفی فعالیت های دبیرستان لاجوردی برگزار شد.

ادامه مطلب

باسمه تعالی

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دولتی لاجوردی در چهارم آبان ماه ۱۳۹۲ با حضور پر شور دانش آموزان دبیرستان و با همکاری مدیریت محترم دبیرستان و معاونین محترم و دبیران گرامی برگزار گردید .

وپس از شمارش آراء آقایان ۱ – مهدی رضوانی ۲ – پارسا تاج الدین  ۳ – امیر حسین مهرابی  ۴ – پوریا تاج الدین ۵ – محمد علی رحمانی ۶ – بهنام حاجلو ۷ – علیرضا غلامی به عنوان اعضای اصلی و ۱ – دانیال بی بی نیا  ۲ – امین محزونیان تبریز  به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند .

شما را به دیدن تصاویر این انتخابات دعوت می نماییم .

ادامه مطلب