شورای دانش آموزی

باسمه تعالی

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دولتی لاجوردی در چهارم آبان ماه ۱۳۹۲ با حضور پر شور دانش آموزان دبیرستان و با همکاری مدیریت محترم دبیرستان و معاونین محترم و دبیران گرامی برگزار گردید .

وپس از شمارش آراء آقایان ۱ – مهدی رضوانی ۲ – پارسا تاج الدین  ۳ – امیر حسین مهرابی  ۴ – پوریا تاج الدین ۵ – محمد علی رحمانی ۶ – بهنام حاجلو ۷ – علیرضا غلامی به عنوان اعضای اصلی و ۱ – دانیال بی بی نیا  ۲ – امین محزونیان تبریز  به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند .

شما را به دیدن تصاویر این انتخابات دعوت می نماییم .

[…]